Revisies vergelijken

Firefox 1.5 voor ontwikkelaars

Revisies wijzigen

Revisie 199754:

Revisie 199754 door Worteltje op

Revisie 199755:

Revisie 199755 door FrederikVds op

Titel:
Firefox 1.5 voor ontwikkelaars
Firefox 1.5 voor ontwikkelaars
Identificator:
Firefox_1.5_voor_ontwikkelaars
Firefox_1.5_voor_ontwikkelaars
Labels:
JavaScript, css, DOM, HTML, SVG, XML, XSLT, Extensions, XUL, RDF, "Web Standards", "Web Development", "XML Web Services"
JavaScript, css, DOM, HTML, SVG, XML, XSLT, Extensions, XUL, RDF, "Web Standards", "Web Development", "XML Web Services"
Inhoud:

Revisie 199754
Revisie 199755
n7    <h3 name="Firefox_1.5_RC_3_.28Deer_Park.29">n7    <h3 id="Firefox_1.5_RC_3_.28Deer_Park.29" name="Firefox_1.5_R
 >C_3_.28Deer_Park.29">
n11      De laatste uitgave in de Firefox 1.5 product ontwikkelings n11      De laatste uitgave in de Firefox 1.5 product ontwikkelings 
>cyclus, gericht op website-ontwikkelaren en extensie auteurs, Fir>cyclus, gericht op website-ontwikkelaren en extensie auteurs, Fir
>efox 1.5 RC 3, gebaseerd op de Gecko 1.8 processor, verbeterd al >efox 1.5 RC 3, gebaseerd op de Gecko 1.8 processor, verbetert al 
>het beste in standaarden ondersteuning, en zorgt voor nieuwe capa>het beste in standaarden ondersteuning, en zorgt voor nieuwe capa
>citeiten om de nieuwe generatie web-applicaties mogelijk te maken>citeiten om de nieuwe generatie web-applicaties mogelijk te maken
>. Firefox 1.5 zal verbeterde ondersteuning voor CSS2 en CSS3, API>. Firefox 1.5 zal verbeterde ondersteuning voor CSS2 en CSS3, API
>s voor scriptbare en programeerbare 2D beelden dmv. <a href="nl/S>s voor scriptbare en programeerbare 2D beelden dmv. <a href="nl/S
>VG">SVG</a> 1.1 en <code>&lt;canvas&gt;</code>, <a href="nl/XForm>VG">SVG</a> 1.1 en <code>&lt;canvas&gt;</code>, <a href="nl/XForm
>s">XForms</a> en XML events, samen met nog veel meer DHTML, JavaS>s">XForms</a> en XML events, samen met nog veel meer DHTML, JavaS
>cript en DOM verbeteringen.>cript en DOM verbeteringen.
12    </p>
13    <p>12    </p>
14      <b>Firefox 1.5 RC 3</b> is beschikbaar op: http://www.mozil
>la.org/projects/firefox/ 
15    </p>13    <p>
16    <h3 name="Ontwikkelaar_Hulpmiddelen">14      <b>Firefox 1.5 RC 3</b> is beschikbaar op: <a class=" exter
 >nal" href="http://www.mozilla.org/projects/firefox/" rel="freelin
 >k">http://www.mozilla.org/projects/firefox/</a>
15    </p>
16    <h3 id="Ontwikkelaar_Hulpmiddelen" name="Ontwikkelaar_Hulpmid
 >delen">
n31        <a class="external" href="https://addons.mozilla.org/exten31        <a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/ex
>nsions/showlist.php?application=firefox&amp;category=Developer%20>tensions/showlist.php?application=firefox&amp;category=Developer%
>Tools">Browser extensies</a> waaronder de <a href="nl/Web_Develop>20Tools">Browser extensies</a> waaronder de <a href="nl/Web_Devel
>er_Firefox_Extension_(external)">Web Developer toolbar</a>, <a hr>oper_Firefox_Extension_(external)">Web Developer toolbar</a>, <a 
>ef="nl/Live_HTTP_Headers_(external)">Live HTTP Headers</a>, <a hr>href="nl/Live_HTTP_Headers_(external)">Live HTTP Headers</a>, <a 
>ef="nl/HTML_Validator_(external)">HTML Validator</a> en nog veel >href="nl/HTML_Validator_(external)">HTML Validator</a> en nog vee
>meer.>l meer.
n37    <h3 name="Overzicht">n37    <h3 id="Overzicht" name="Overzicht">
n43    <h4 name="Web_site_en_applicatie_ontwikkelaars">n43    <h4 id="Web_site_en_applicatie_ontwikkelaars" name="Web_site_
 >en_applicatie_ontwikkelaars">
n81    <h4 name="XUL_en_Extensie_Ontwikkelaars">n81    <h4 id="XUL_en_Extensie_Ontwikkelaars" name="XUL_en_Extensie_
 >Ontwikkelaars">
n121        De interface voor de toegang tot XUL <code>&lt;tree&gt;</n121        De interface voor de toegang tot XUL <code>&lt;tree&gt;</
>code> elementen zijn veranderd. Zie http://mozdev.org/pipermail/p>code> elementen zijn veranderd. Zie <a class=" external" href="ht
>roject_owners/2004-April/002131.html (Engels) voor een lijst van >tp://mozdev.org/pipermail/project_owners/2004-April/002131.html
>veranderingen.>rel="freelink">http://mozdev.org/pipermail/project_...il/002131.h
 >tml</a> (Engels) voor een lijst van veranderingen.
122      </dd>
123    </dl>122      </dd>
124    <h3 name="Nieuwe_Eindgebruiker_Functies">123    </dl>
124    <h3 id="Nieuwe_Eindgebruiker_Functies" name="Nieuwe_Eindgebru
 >iker_Functies">
n127    <h4 name="Gebruiker_Ervaring">n127    <h4 id="Gebruiker_Ervaring" name="Gebruiker_Ervaring">
n153    <h4 name="Veiligheid_en_Privacy">n153    <h4 id="Veiligheid_en_Privacy" name="Veiligheid_en_Privacy">
n167    <h4 name="Ondersteuning_voor_open_Web_standaarden">n167    <h4 id="Ondersteuning_voor_open_Web_standaarden" name="Onders
 >teuning_voor_open_Web_standaarden">
n205    <h3 name="Veranderingen_sinds_Firefox_1.0">n205    <h3 id="Veranderingen_sinds_Firefox_1.0" name="Veranderingen_
 >sinds_Firefox_1.0">
t236    </ul>{{ wiki.languages( { "en": "en/Firefox_1.5_for_Developert236    </ul>{{ languages( { "en": "en/Firefox_1.5_for_Developers", "
>s", "es": "es/Firefox_1.5_para_Desarrolladores", "fr": "fr/Firefo>es": "es/Firefox_1.5_para_Desarrolladores", "fr": "fr/Firefox_1.5
>x_1.5_pour_les_d\u00e9veloppeurs", "ja": "ja/Firefox_1.5_for_Deve>_pour_les_d\u00e9veloppeurs", "ja": "ja/Firefox_1.5_for_Developer
>lopers", "pl": "pl/Firefox_1.5_dla_programist\u00f3w", "pt": "pt/>s", "pl": "pl/Firefox_1.5_dla_programist\u00f3w", "pt": "pt/Firef
>Firefox_1.5_para_Desenvolvedores" } ) }}>ox_1.5_para_Desenvolvedores" } ) }}

Terug naar Geschiedenis