JavaScript

This is an archived page. It's not actively maintained.

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Obsolete JavaScript features and unmaintained docs

ECMAScript 7 support in Mozilla
ECMAScript 2016 is de volgende ontwikkelversie van de ECMA-262 standaard, (bekend als JavaScript). Nog voordat ECMAScript 2015 was voltooid op 17 juni 2015 werden er al nieuwe voorstellen tot uitbreiding gedaan. De meest recente voorstellen zijn in te zien in de tc39/ecma262 GitHub repository.