MDN "meta-documentation" archive

This is an archived page. It's not actively maintained.

Here you'll find archived "meta-documentation"; that is, documentation about how to write documentation on MDN. The articles here are obsolete and should no longer be referenced; we are retaining them here for reference while we migrate some content to new places, but very little of this is useful.

Examples
MDN content op WebPlatform.org
Web Platform Docs (WPD) is een site voor documentatie en educatie over Web standards, gerund door W3C en gesupport door Mozilla, onder anderen. Iedereen can content van MDN bijdragen naar WebPlatform.org, Onder de termen van MDN's Creative Commons Share-Alike 2.5 (CC-BY-SA) licentie. Content die vanaf MDN komt moet worden toegeschreven aan MDN, met een link naar het bronartikel. De Web Platform Docs site biedt hulp hierbij door dit in een systematische manier te doen.