Het compileren en installeren van Firefox OS

Omdat Firefox OS op dit moment aan hevige ontwikkelingen onderhevig is en zich in een pre-release fase bevindt, is de best mogelijke manier om er zeker van te zijn een up-to-date versie van het OS te draaien het zelf compileren en installeren van een image. De artikelen welke hieronder zijn verzameld zullen een complete handleiding zijn tijdens het proces van compileren en installeren van Firefox OS in een emulator danwel op een ondersteund apparaat, of bij het installeren van de Gaia gebruiksinterface in de Firefox-browser.

het verkrijgen en compileren van FIREFOX OS

Firefox OS compilatiebenodigdheden
Wat heb je nodig (en wat moet je doen) om voor de eerste keer een Firefox OS image te compileren.
Voorbereiden op het bouwen van de eerste image
Alvorens je de eerste image kunt bouwen, moet je de de repository clonen en de bestanden configureren. Dit artikel kan hierbij van hulp zijn.
Het compileren van Firefox OS
Hoe moet je Firefox OS compileren.

Alle bekijken...

Installing FIREFOX OS and/or Gaia

Choosing how to run Gaia or Firefox OS
You can use Gaia within Firefox, or you can run Firefox OS on a mobile device or in a desktop-based simulator. This guide will help you decide which is best for your needs.
Using Gaia in Firefox
How to use Gaia within a desktop Firefox browser.
Using the Firefox OS desktop client
A guide to running and using the Firefox OS desktop client; this simulates the Gaia environment in a desktop application. It's more accurate than running Gaia in Firefox but not as accurate as the emulators.
Using the Firefox OS emulators
A guide to building and using the Firefox OS emulators, and when to use which emulator.
Installing Firefox OS on a mobile device
How to install Firefox OS on a real mobile device.
Dual boot of Firefox OS and Android on SGS2
How to set up a Firefox OS/Android dual boot environment on a Samsung Galaxy S2.