Tabindex joke

Just a little joke.

Gebouwd met behulp van JavaScript, HTML5, CSS3

  • 87 keer bekeken

Meer over deze demo van de maker

When the value of "tabindex" is negative, you can't focus the object. I combined this with CSS Tags like ":hover" and "visibility:hidden" catch, so you can't catch the object.

Works in every modern browser.

-------------------

Wenn der Wert von "tabindex" negativ ist, ist es nicht möglich, dieses Objekt auszuwählen. Ich habe dies mit CCS Tags wie ":hover" und "visibility:hidden" kombiniert. So ist es theoretisch nicht möglich, das Objekt anzuwählen.

Funktioniert in allen modernen Browsern.

Over deze demo

Download de bron 0.43 KB · ZIP-bestand

Deze demo is uitgebracht onder de Openbaar Domein (indien van toepassing bij wet)-licentie.

Meer van SJW