lucian95

Menjadi anggota sejak
lucian95

Aktiviti Dokumen Terkini

Papar semua aktiviti
Halaman Tarikh Komen

SpeechRecognitionResult


Use new compat macro

Window.showModalDialog()


Use new compat macro, move compat table under specs

Window.updateCommands()


Use new compat macro

Window.updateCommands()


Change h3 to h2

Window.stop()


Improve tags