TabAtkins

Menjadi anggota sejak
TabAtkins

Aktiviti Dokumen Terkini

Papar semua aktiviti
Halaman Tarikh Komen

Using CSS properties


:root is a pseudo-class, not a pseudo-element

Using CSS properties


No such thing as ::root, correct is :root pseudo-class.

@media


@media


Kill the Media Groups section; it doesn't really do anything.

@media