Terjemahan ini belum lengkap. Sila bantu terjemahkan artikel ini daripada Bahasa Inggeris.

Unsur HTML <aside> mewakili bahagian dokumen yang kandungannya tidak berkait secara langsung dengan kandungan utama dokumen. Aside selalunya digunakan sebagai bar sisi atau petak perhatian.

Kategori kandungan Kandungan alir, kandugan pembahagi, kandungan terpalpatkan.
Kandugan sah Kandungan alir.
Pengetepian tag None, both the starting and ending tag are mandatory.
Induk-induk sah Sebarang unsur yang menerima kandungan alir. Perlu diingat bahawa unsur <aside> mestilah bukan turunan bagi unsur <address>.
Role-role ARIA sah feed, note, presentation, region, search
Antara muka DOM HTMLElement

Sifat-sifat

Unsur ini hanya menyertakan sifat-sifat global.

Catatan kegunaan

 • Jangan guna unsur <aside> untuk mengetag teks dalam kurungan kerana teks sebegini dikira sebagai sebahagian daripada aliran utama.

Contoh

<article>
 <p>
  The Disney movie <cite>The Little Mermaid</cite> was
  first released to theatres in 1989.
 </p>
 <aside>
  <p>
   The movie earned $87 million during its initial release.
  </p>
 </aside>
 <p>
  More info about the movie...
 </p>
</article>

Spesifikasi

Spesifikasi Status Komen
HTML Living Standard
The definition of '<aside>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<aside>' in that specification.
Recommendation  

Keserasian penyembak imbas

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support5 Yes4911.14.1
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes4114.2 Yes

Lihat juga

Tag Dokumen dan Penyumbang

Penyumbang untuk halaman ini: andirady
Terakhir dikemaskini oleh: andirady,