mozilla

Revision 353745 of HTML

 • Revision slug: HTML
 • Revision title: HTML
 • Revision id: 353745
 • Created:
 • Creator: haboqueferus
 • Is current revision? No
 • Comment

Revision Content

DEMO HTML5

Sebuah koleksi demo yang menampilkan teknologi baru dalam HTML.

The logo of HTML

HyperText Markup Language (HTMLadalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menghasilkan laman web dan berbagai jenis dokumen yang boleh dilihat pada sebuah pelayar. Lebih terperinci lagi, HTML adalah bahasa yang menerangkan struktur dan semantik sesebuah dokumen. Isi kandungan ditag pada elemen HTML seperti <img>, <title>, <p>, <div>, …

HTML adalah sebuah standard antarabangsa dan spesifikasinya diuruskan oleh World Wide Web Consortium dan juga WHATWG.

HTML dianggap sebagai sebuah standard hidup dan secara teknikalnya sentiasa dalam pembangunan yang berterusan. Versi yang terkini bagi spesifikasi HTML adalah HTML5.

Documentasi mengenai HTML

Pengenalan kepada HTML
Laman ini menyediakan informasi asas mengenai pertuturan dan semantik sesebuah laman HTML (dokumen). Ini akan memberi pengetahuan asas yang di perlukan untuk membangunkan dokumen-dokumen HTML.
Rujukan elemen HTML
Dapatkan maklumat mengenai setiap elemen yang di boleh digunakan oleh pelayar yang berbeza.
Senarai Sifat HTML
Lihat semua sifat dan elemen yang dapat dikaitkan bersama.
HTML5
Pelajari API-API baru bagi HTML5 dan elemen-elemen yang boleh digunakan bersama.
Panduan Borang HTML
Borang HTML adalah sebahagian yang compleks bagi HTML. Panduan ini akan membantu anda dalam memahirinya, daripada struktur hingga ke gaya, daripada penyokongan pelayar hingga ke pengawalan persendirian.
Tabiat buruk copy-pasting
Teknologi web sering kali dipelajari dengan cara melihat sumber pada laman yang lain dan menyalin semula laman tersebut. Oleh demikian, ini bermaksud tabiat buruk akan berterusan. Laman ini menyenaraikan sebahagian daripada bentuk tabiat buruk dan menunjukkan anda cara yang betul untuk mencapai matlamat yang dikehendaki.
Melukis Grafik dengan Canvas
Elemen HTML yang baru untuk grafik yang boleh diprogramkan. <canvas> boleh digunakan untuk menghasilkan graf, elemen UI dan juga penyesuaian persendirian grafik.
Tip menulis Laman HTML dengan pemuatan pantas
Sesebuah laman web yang optima bukan sahaja menyediakan laman yang lebih bertindak balas dengan pelawat, tetapi juaga mengurangkan beban pada server web and sambungan internet anda.

Lihat Semua...

Mendapatkan bantuan daripada komuniti

Anda memerlukan bantuan berkaitan HTML dan tidak dapat mencari jawapan di dalam dokumentasi ini?

 • Runding bersama forum Mozilla yang dedikasi : {{DiscussionList("dev-tech-html", "mozilla.dev.tech.html")}}
 • Pergi ke Stack Overflow, sebuah laman soal jawab yang dibina secara kerjasama dan cuba cari jawapan kepada soalan anda. Jika tidak berjaya, anda boleh tujukan soalan anda disana.

Jangan lupa mengenai netiquette...

Alat memudahkan pembangunan html

Lihat Semua...

 

Revision Source

<div class="callout-box">
 <div style="font:normal 20px 'Bebas Neue','League Gothic',Haettenschweiler,Impact,'Arial Narrow',sans-serif;text-transform:uppercase;">
  DEMO HTML5</div>
 <p>Sebuah&nbsp;<a href="https://developer.mozilla.org/en-US/demos/tag/tech:html5" title="demos/tag/tech:html5">koleksi demo</a>&nbsp;yang menampilkan teknologi baru dalam HTML.</p>
 <p><a href="/en-US/docs/HTML/HTML5" title="html5"><img alt="The logo of HTML" class="default" longdesc="The latest version of HTML, HTML5, has a distinctive logo: a shield with the number 5 on it." src="/files/3563/HTML5_Logo_128.png" style="width: 128px; height: 128px;" /></a></p>
</div>
<p><strong>HyperText Markup Language (<em>HTML</em>)&nbsp;</strong>adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menghasilkan laman web dan berbagai jenis dokumen yang boleh dilihat pada sebuah pelayar. Lebih terperinci lagi, HTML adalah bahasa yang menerangkan struktur dan semantik sesebuah dokumen. Isi kandungan ditag pada elemen HTML seperti&nbsp;<code>&lt;img&gt;</code>, <code>&lt;title&gt;</code>, <code>&lt;p&gt;</code>, <code>&lt;div&gt;</code>, …</p>
<p>HTML adalah sebuah standard antarabangsa dan spesifikasinya diuruskan oleh&nbsp;<a class="external" href="http://www.w3.org/">World Wide Web Consortium</a>&nbsp;dan juga&nbsp;<a href="http://www.whatwg.org/" title="http://www.whatwg.org/">WHATWG</a>.</p>
<p>HTML dianggap sebagai sebuah <em>standard hidup </em>dan secara teknikalnya sentiasa dalam pembangunan yang berterusan. Versi yang terkini bagi spesifikasi HTML adalah <strong>HTML5</strong>.</p>
<div class="cleared topicpage-table">
 <div class="section">
  <h2 class="Documentation" id="Documentation" name="Documentation">Documentasi mengenai HTML</h2>
  <dl>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/HTML/Introduction" title="Introduction to HTML"><strong>Pengenalan kepada HTML</strong></a></dt>
   <dd>
    Laman ini menyediakan informasi asas mengenai pertuturan dan semantik sesebuah laman HTML (dokumen). Ini akan memberi pengetahuan asas yang di perlukan untuk membangunkan dokumen-dokumen HTML.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/HTML/Element" title="HTML/Element">Rujukan elemen HTML</a></dt>
   <dd>
    Dapatkan maklumat mengenai setiap elemen yang di boleh digunakan oleh pelayar yang berbeza.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/HTML/Attributes" title="HTML/Attributes">Senarai Sifat HTML</a></dt>
   <dd>
    Lihat semua sifat dan elemen yang dapat dikaitkan bersama.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/HTML/HTML5" title="HTML/HTML5">HTML5</a></dt>
   <dd>
    Pelajari API-API baru bagi HTML5 dan elemen-elemen yang boleh digunakan bersama.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/HTML/Forms" title="HTML/Forms">Panduan Borang HTML</a></dt>
   <dd>
    Borang HTML adalah sebahagian yang compleks bagi HTML. Panduan ini akan membantu anda dalam memahirinya, daripada struktur hingga ke gaya, daripada penyokongan pelayar hingga ke pengawalan persendirian.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Web_development/Historical_artifacts_to_avoid" title="HTML/Bad_copy_pasting_habits">Tabiat buruk copy-pasting</a></dt>
   <dd>
    Teknologi web sering kali dipelajari dengan cara melihat sumber pada laman yang lain dan menyalin semula laman tersebut. Oleh demikian, ini bermaksud tabiat buruk akan berterusan. Laman ini menyenaraikan sebahagian daripada bentuk tabiat buruk dan menunjukkan anda cara yang betul untuk mencapai matlamat yang dikehendaki.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/HTML/Canvas/Drawing_Graphics_with_Canvas" title="Drawing_Graphics_with_Canvas">Melukis Grafik dengan Canvas</a></dt>
   <dd>
    Elemen HTML yang baru untuk grafik yang boleh diprogramkan.&nbsp;<code>&lt;canvas&gt;</code>&nbsp;boleh digunakan untuk menghasilkan graf, elemen UI dan juga penyesuaian persendirian grafik.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/HTML/Tips_for_authoring_fast-loading_HTML_pages" title="HTML/Tips for authoring fast-loading HTML pages">Tip menulis Laman HTML dengan pemuatan pantas</a></dt>
   <dd>
    Sesebuah laman web yang optima bukan sahaja menyediakan laman yang lebih bertindak balas dengan pelawat, tetapi juaga mengurangkan beban pada server web and sambungan internet anda.</dd>
  </dl>
  <p><span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/HTML" title="Article tagged: HTML">Lihat Semua...</a></span></p>
 </div>
 <div class="section">
  <h2 class="Community" id="Community" name="Community">Mendapatkan bantuan daripada komuniti</h2>
  <p>Anda memerlukan bantuan berkaitan HTML dan tidak dapat mencari jawapan di dalam dokumentasi ini?</p>
  <ul>
   <li>Runding bersama forum Mozilla yang dedikasi : {{DiscussionList("dev-tech-html", "mozilla.dev.tech.html")}}</li>
   <li>Pergi ke&nbsp;<a href="http://stackoverflow.com/questions/tagged/html" title="http://stackoverflow.com/questions/tagged/css">Stack Overflow</a>, sebuah laman soal jawab yang dibina secara kerjasama dan cuba cari jawapan kepada soalan anda. Jika tidak berjaya, anda boleh tujukan soalan anda disana.</li>
  </ul>
  <p><span class="alllinks"><a href="http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html"><em>Jangan lupa mengenai</em>&nbsp;<em>netiquette</em>...</a></span></p>
  <h2 class="Tools" id="Tools" name="Tools">Alat memudahkan pembangunan html</h2>
  <ul>
   <li>Firefox' <a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843">Firebug extension</a><span class="external">, sebuah lanjutan popular pada navigasi tersebut membolehkan pengubahsuaian secara langsung CSS pada laman yang dilihat. Sangat praktikal bagi menguji perubahan</span>.</li>
   <li><a class="external" href="http://validator.w3.org/">HTML Validator</a></li>
   <li><a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/web-developer/">Web Developer Extension</a></li>
   <li><a class="external" href="http://tidy.sourceforge.net/">HTML Tidy</a></li>
   <li><a class="external" href="http://prettydiff.com/?html">Pretty Diff</a></li>
  </ul>
  <p><span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/HTML:Tools" title="Article tagged: HTML:Tools">Lihat Semua...</a></span></p>
  <h2 class="Related_Topics" id="Related_Topics" name="Related_Topics">Topik Berkaitan</h2>
  <ul>
   <li><a href="/en-US/docs/CSS" title="CSS">Cascading Style Sheets (CSS)</a> digunakan untuk memberi gaya kepada HTML.</li>
   <li><a href="/en-US/docs/Document_Object_Model_(DOM)" title="Document Object Model (DOM)">Document Object Model (DOM)</a> adalah perwakilan sesebuah dokumen HTML sebagai sebuah pokok.</li>
   <li><a href="/en-US/docs/XHTML" title="XHTML">XHTML</a> adalah <a href="/en-US/docs/XML" title="XML">XML</a>&nbsp;bagi versi bahasa tersebut.</li>
  </ul>
 </div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision