AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) adalah praktis pengaturcaraan yang menggabungkan HTML, CSS, JavaScript, DOM, dan XMLHttpRequest object bagi membina laman-laman web yang lebih kompleks. AJAX membenarkan anda untuk mengemas kini hanya sebahagian daripada sebuah laman web berbanding perlu memuat semula keseluruhan muka. AJAX juga membenarkan anda bekerja secara asinkroni, bermaksud kod anda terus berjalan sementara sebahagian lain laman web anda masih cuba dimuat semula (berbanding secara sinkroni yang menghalang kod anda dari terus berjalan sehingga sebahagian lain laman web anda selesai dimuat semula).

Pelajaran lanjut

Pengetahuan umum

Maklumat teknikal