Kcem

Qqenet iwakken ad tfaṛṣen ayen akk yelhan seg umiḍan MDN. Ma ur teɛiḍ ara yakan amiḍan, ha-t-an ad d-ttwanecdeḍ iwakken ad teldiḍ yiwen mbeɛd tuqqna tamenzut.

Nnfeɛ n umiḍan MDN

  • Ili-k d amezwaru s aɛraḍ n tmahilin timaynutin n MDN
  • Ttekki deg uṣeggem war aḥbas n MDN