rmauge

D imttekki si
rmauge

Armud n tsemlit n melmi kan

Sken akk armud
Asebter Azemz Awennit

Document and website structure


Fixes minor wrong spelling.