mientje

D imttekki si
mientje

Armud n tsemlit n melmi kan

Sken akk armud
Asebter Azemz Awennit

Video- en audio-inhoud


Learn/HTML/Multimedia_and_embedding/Video_and_audio_content Learn/HTML/Multimedia_inbedden/Video_en_audio_content

Afbeeldingen in HTML


Afbeeldingen in HTML


Afbeeldingen in HTML


Afbeeldingen in HTML