chrisdavidmills (Chris Mills)

D imttekki si
chrisdavidmills

Armud n tsemlit n melmi kan

Sken akk armud
Asebter Azemz Awennit

JavaScript


DOM onevent handlers


Sending forms through JavaScript


Sending forms through JavaScript


Sending forms through JavaScript