brendenseidel

D imttekki si
brendenseidel

Armud n tsemlit n melmi kan

Sken akk armud
Asebter Azemz Awennit

Using the Web Storage API


MutationObserver


Basic math in JavaScript — numbers and operators