connorshea (Connor Shea)

გაწევრიანების თარიღი:
connorshea

ბოლო მოქმედებები დოკუმენტაციაზე

ბოლო მოქმედებების ნახვა
გვერდი თარიღი შენიშვნა

HTMLHyperlinkElementUtils


Remove unnecessary spacing

DOMImplementation


Update old browser compat table to new format.

hanging-punctuation


Remove NeedsBrowserCompat tag

Screen.availHeight


Remove NeedsBrowserCompat tag

Screen.pixelDepth


Remove NeedsCompatTable and NeedsSpecTable tags