ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The open web is based on a number of technologies which, together, can be used to create everything from simple sites to powerful web applications. Below you'll find links to a selection of key documentation for each.

If you're new to web development, consider starting with our learning area, which is filled with step-by-step tutorials that will guide you from total webdev newbie to at least semi-pro!

HTML — Structuring the web
HyperText Markup Language is used to define and describe semantically the content (markup) of a web page in a well-structured format. HTML provides a means to create structured documents made up of blocks called HTML elements that are delineated by tags, written using angle brackets. Some introduce content into the page directly, others provide information about document text and may include other tags as sub-elements. Obviously, browsers do not display them, since they are used to interpret the content of the page.

Introduction to HTML | Learn HTML | HTML5 | Developer guide | Element reference | Reference
CSS — Styling the web
Cascading Style Sheets are used to describe the appearance of web content.

Introduction to CSS | Getting started with CSS | Learn CSS | CSS3 | Developer guide | Common CSS questions | Reference
JavaScriptDynamic client-side scripting
The JavaScript programming language is used to add interactivity and other dynamic features to web sites.
Learn JavaScript | Developer guide | Reference

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: Sheppy, jacekdalecki84, bpointer, SphinxKnight, broughammer, christopherwilson1, mfuji09, chrisdavidmills, zemiak, mfluehr, andrealeone, teoli, jswisher, MR-AMIR, mg1, Nickolay, kscarfone, kunal_dhir, pablofiumara, Yogesh_GS
ბოლო განახლების ავტორი: Sheppy,