ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Mathematical Markup Language (MathML) is a dialect of XML for describing mathematical notation and capturing both its structure and content.

Here you'll find links to documentation, examples, and tools to help you work with this powerful technology. For a quick overview, see the slides for the innovation fairs at Mozilla Summit 2013.

MathML reference

MathML element reference
Details about each MathML element and compatibility information for desktop and mobile browsers.
MathML attribute reference
Information about MathML attributes that modify the appearance or behavior of elements.
MathML examples
MathML samples and examples to help you understand how it works.
Authoring MathML
Suggestions and tips for writing MathML, including suggested MathML editors and how to integrate their output into Web content.

View All...

Getting help from the community

Tools

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support No support [1] 1.5 (1.8) No support [2] No support [3] 5.1
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? 1.0 (1.8) ? ? 5.1

[1] Available with plug-in(s).

[2] Available with plug-in(s).

[3] Available with plug-in(s).

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
 ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: SphinxKnight, konarkmodi, zhuangyin, mfluehr, johncol24, nchelluri, Tigt, jsx, willshion, jwhitlock, jumpball, fscholz, fred.wang, JDB, Dyvik, Micky261, jswisher, sailplaneTW, dknaack, solarce, kunal_dhir, teoli, ChaitanyaGSNR, Sheppy
 ბოლო განახლების ავტორი: SphinxKnight,