ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The while statement creates a loop that executes a specified statement as long as the test condition evaluates to true. The condition is evaluated before executing the statement.

Syntax

while (condition)
  statement
condition
An expression evaluated before each pass through the loop. If this condition evaluates to true, statement is executed. When condition evaluates to false, execution continues with the statement after the while loop.
statement
An optional statement that is executed as long as the condition evaluates to true. To execute multiple statements within the loop, use a block statement ({ ... }) to group those statements.

Note:  Use the break statement to stop a loop before condition evaluates to true.

Examples

The following while loop iterates as long as n is less than three.

var n = 0;
var x = 0;

while (n < 3) {
  n++;
  x += n;
}

Each iteration, the loop increments n and adds it to x. Therefore, x and n take on the following values:

  • After the first pass: n = 1 and x = 1
  • After the second pass: n = 2 and x = 3
  • After the third pass: n = 3 and x = 6

After completing the third pass, the condition n < 3 is no longer true, so the loop terminates.

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Draft  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'while statement' in that specification.
Standard Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidiOS SafariSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: schalkneethling, fscholz, soegaard, jameshkramer, stevemao, jonny5, Sebastianz, ziyunfei, Havvy, Sheppy, ethertank, dronov, Mgjbot, Maian, Marcoos, RJacinto
ბოლო განახლების ავტორი: schalkneethling,