ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The async function keyword can be used to define async functions inside expressions.

You can also define async functions using an async function statement.

Syntax

async function [name]([param1[, param2[, ..., paramN]]]) {
  statements
}

As of ES2015, you can also use arrow functions.

Parameters

name
The function name. Can be omitted, in which case the function is anonymous. The name is only local to the function body.
paramN
The name of an argument to be passed to the function.
statements
The statements which comprise the body of the function.

Description

An async function expression is very similar to, and has almost the same syntax as, an async function statement. The main difference between an async function expression and an async function statement is the function name, which can be omitted in async function expressions to create anonymous functions. An async function expression can be used as an IIFE (Immediately Invoked Function Expression) which runs as soon as it is defined. See also the chapter about functions for more information.

Examples

Simple example

function resolveAfter2Seconds(x) {
 return new Promise(resolve => {
  setTimeout(() => {
   resolve(x);
  }, 2000);
 });
};


var add = async function(x) { // async function expression assigned to a variable
 var a = await resolveAfter2Seconds(20);
 var b = await resolveAfter2Seconds(30);
 return x + a + b;
};

add(10).then(v => {
 console.log(v); // prints 60 after 4 seconds.
});


(async function(x) { // async function expression used as an IIFE
 var p_a = resolveAfter2Seconds(20);
 var p_b = resolveAfter2Seconds(30);
 return x + await p_a + await p_b;
})(10).then(v => {
 console.log(v); // prints 60 after 2 seconds.
});

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'async function' in that specification.
Draft  
ECMAScript 2018 (ECMA-262)
The definition of 'async function' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2017 (ECMA-262)
The definition of 'async function' in that specification.
Standard Initial definition.

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support55 ?52 No4210.1
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support5555 ?524210.16.0

1. From version 7.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: ExE-Boss, zhuangyin, fscholz, vitaliylag, jameshkramer, teddy-error, stevemao, jr-grenoble, DanielHerr, arai
ბოლო განახლების ავტორი: ExE-Boss,