ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The comma operator evaluates each of its operands (from left to right) and returns the value of the last operand.

Syntax

expr1, expr2, expr3...

Parameters

expr1, expr2, expr3...
Any expressions.

Description

You can use the comma operator when you want to include multiple expressions in a location that requires a single expression. The most common usage of this operator is to supply multiple parameters in a for loop.

The comma operator is fully different from the comma within arrays, objects, and function arguments and parameters.

Examples

If a is a 2-dimensional array with 10 elements on each side, the following code uses the comma operator to increment i and decrement j at once.

The following code prints the values of the diagonal elements in the array:

for (var i = 0, j = 9; i <= 9; i++, j--)
  console.log('a[' + i + '][' + j + '] = ' + a[i][j]);

Note that the comma operators in assignments may appear not to have the normal effect of comma operators because they don't exist within an expression. In the following example, a is set to the value of b = 3 (which is 3), but the c = 4 expression still evaluates and its result returned to console (i.e., 4). This is due to operator precedence and associativity.

var a, b, c;

a = b = 3, c = 4; // Returns 4 in console
console.log(a); // 3 (left-most)

var x, y, z;

x = (y = 5, z = 6); // Returns 6 in console
console.log(x); // 6 (right-most)

Processing and then returning

Another example that one could make with comma operator is processing before returning. As stated, only the last element will be returned but all others are going to be evaluated as well. So, one could do:

function myFunc() {
  var x = 0;

  return (x += 1, x); // the same as return ++x;
}

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Comma operator' in that specification.
Draft  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Comma operator' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Comma operator' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'Comma operator' in that specification.
Standard Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Comma operatorChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: alattalatta, Konrud, mdnwebdocs-bot, BrewMasterMD, wbamberg, fscholz, jameshkramer, nmve, Chealer, SphinxKnight, Brettz9, Sebastianz, drose, cirocosta, rvighne, evan.petridis, Havvy, Sheppy, ethertank, pimvdb, Potappo, IgorKitsa, Mgjbot, Dklt, Ptak82, Dria
ბოლო განახლების ავტორი: alattalatta,