ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Reflect is a built-in object that provides methods for interceptable JavaScript operations. The methods are the same as those of proxy handlers. Reflect is not a function object, so it's not constructible.

Description

Unlike most global objects, Reflect is not a constructor. You can not use it with a new operator or invoke the Reflect object as a function. All properties and methods of Reflect are static (just like the Math object).

Methods

The Reflect object provides the following static functions which have the same names as the proxy handler methods. Some of these methods are the same as corresponding methods on Object.

Reflect.apply()
Calls a target function with arguments as specified by the args parameter. See also Function.prototype.apply().
Reflect.construct()
 The new operator as a function. Equivalent to calling new target(...args). Provides also the optional possibility to specify a different prototype.
Reflect.defineProperty()
Similar to Object.defineProperty(). Returns a Boolean.
Reflect.deleteProperty()
The delete operator as a function. Equivalent to calling delete target[name].
Reflect.get()
A function that returns the value of properties.
Reflect.getOwnPropertyDescriptor()
Similar to Object.getOwnPropertyDescriptor(). Returns a property descriptor of the given property if it exists on the object,  undefined otherwise.
Reflect.getPrototypeOf()
Same as Object.getPrototypeOf().
Reflect.has()
The in operator as function. Returns a boolean indicating whether an own or inherited property exists.
Reflect.isExtensible()
Same as Object.isExtensible().
Reflect.ownKeys()
Returns an array of the target object's own (not inherited) property keys.
Reflect.preventExtensions()
Similar to Object.preventExtensions(). Returns a Boolean.
Reflect.set()
A function that assigns values to properties. Returns a Boolean that is true if the update was successful.
Reflect.setPrototypeOf()
A function that sets the prototype of an object.

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Reflect' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Reflect' in that specification.
Draft Reflect.enumerate has been removed.

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support491242 No3610
apply491242 No3610
construct491242 No3610
defineProperty491242 No3610
deleteProperty491242 No3610
enumerate No Yes — 15 No No No No
get491242 No3610
getOwnPropertyDescriptor491242 No3610
getPrototypeOf491242 No3610
has491242 No3610
isExtensible491242 No3610
ownKeys491242 No3610
preventExtensions491242 No3610
set491242 No3610
setPrototypeOf491242 No3610
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support4949 Yes4236105.0
apply4949 Yes4236105.0
construct4949 Yes4236105.0
defineProperty4949 Yes4236105.0
deleteProperty4949 Yes4236105.0
enumerate No No No No No No No
get4949 Yes4236105.0
getOwnPropertyDescriptor4949 Yes4236105.0
getPrototypeOf4949 Yes4236105.0
has4949 Yes4236105.0
isExtensible4949 Yes4236105.0
ownKeys4949 Yes4236105.0
preventExtensions4949 Yes4236105.0
set4949 Yes4236105.0
setPrototypeOf4949 Yes4236105.0

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: pascallothar, fscholz, jameshkramer, kdex, bsara, dgashmdn, gingerik, tschneidereit, m_gol, DevelX, claudepache, Sheppy, evilpie, Tiddo_Langerak, SphinxKnight, loganfranken
ბოლო განახლების ავტორი: pascallothar,