ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The Intl object is the namespace for the ECMAScript Internationalization API, which provides language sensitive string comparison, number formatting, and date and time formatting. The constructors for Collator, NumberFormat, and DateTimeFormat objects are properties of the Intl object. This page documents these properties as well as functionality common to the internationalization constructors and other language sensitive functions.

Properties

Intl.Collator
Constructor for collators, objects that enable language sensitive string comparison.
Intl.DateTimeFormat
Constructor for objects that enable language sensitive date and time formatting.
Intl.NumberFormat
Constructor for objects that enable language sensitive number formatting.
Intl.PluralRules
Constructor for objects that enable plural sensitive formatting and plural language langue rules.

Methods

Intl.getCanonicalLocales()
A method returning the canonical locale names.

Locale identification and negotiation

The internationalization constructors as well as several language sensitive methods of other constructors (listed under See also) use a common pattern for identifying locales and determing the one they will actually use: they all accept locales and options arguments, and negotiate the requested locale(s) against the locales they support using an algorithm specified in the options.localeMatcher property.

locales argument

The locales argument must be either a string holding a BCP 47 language tag, or an array of such language tags. If the locales argument is not provided or is undefined, the runtime's default locale is used.

A BCP 47 language tag defines a language and minimally contains a primary language code. In its most common form it can contain, in order: a language code, a script code, and a country or region code, all separated by hyphens. While the tag is not case sensitive, it is recommended to use title case for script code, upper case for country and region codes and lower case for everything else.

Examples:

  • "hi": Hindi (primary language).
  • "de-AT": German as used in Austria (primary language with country code).
  • "zh-Hans-CN": Chinese written in simplified characters as used in China (primary language with script and country codes).

The subtags identifying languages, scripts, countries (regions), and (rarely used) variants in BCP 47 language tags can be found in the IANA Language Subtag Registry.

BCP 47 also allows for extensions. JavaScript internationalization functions use the "u" (Unicode) extension, which can be used to request additional customization of Collator, NumberFormat, or DateTimeFormat objects. Examples:

  • "de-DE-u-co-phonebk": Use the phonebook variant of the German sort order, which expands umlauted vowels to character pairs: ä → ae, ö → oe, ü → ue.
  • "th-TH-u-nu-thai": Use Thai digits (๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙) in number formatting.
  • "ja-JP-u-ca-japanese": Use the Japanese calendar in date and time formatting, so that 2013 is expressed as the year 25 of the Heisei period, or 平成25.
  • "en-GB-u-ca-islamic": use British English with the Islamic (Hijri) calendar, where the Gregorian date 14 October, 2017 is the Hijri date 24 Muharram, 1439.

Locale negotiation

The locales argument, after stripping off all Unicode extensions, is interpreted as a prioritized request from the application. The runtime compares it against the locales it has available and picks the best one available. Two matching algorithms exist: the "lookup" matcher follows the Lookup algorithm specified in BCP 47; the "best fit" matcher lets the runtime provide a locale that's at least, but possibly more, suited for the request than the result of the Lookup algorithm. If the application doesn't provide a locales argument, or the runtime doesn't have a locale that matches the request, then the runtime's default locale is used. The matcher can be selected using a property of the options argument (see below).

If the selected language tag had a Unicode extension substring, that extension is now used to customize the constructed object or the behavior of the function. Each constructor or function supports only a subset of the keys defined for the Unicode extension, and the supported values often depend on the language tag. For example, the "co" key (collation) is only supported by Collator, and its "phonebk" value is only supported for German.

options argument

The options argument must be an object with properties that vary between constructors and functions. If the options argument is not provided or is undefined, default values are used for all properties.

One property is supported by all language sensitive constructors and functions: The localeMatcher property, whose value must be a string "lookup" or "best fit" and which selects one of the locale matching algorithms described above.

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript Internationalization API 1.0 (ECMA-402)
The definition of 'Intl' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Internationalization API 2.0 (ECMA-402)
The definition of 'Intl' in that specification.
Standard  
ECMAScript Internationalization API 4.0 (ECMA-402)
The definition of 'Intl' in that specification.
Draft Added Intl.getCanonicalLocales in the 4th edition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidiOS SafariSamsung InternetNode.js
Basic supportChrome Full support 24Edge Full support YesFirefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 56Opera Android ? Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
getCanonicalLocalesChrome Full support 54Edge Full support 16Firefox Full support 48IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11WebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile No support NoFirefox Android Full support 56Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11Samsung Internet Android No support Nonodejs No support No
CollatorChrome Full support 24Edge Full support YesFirefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 56Opera Android ? Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
DateTimeFormatChrome Full support 24Edge Full support YesFirefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android No support NoChrome Android Full support 26Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 56Opera Android ? Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
NumberFormatChrome Full support 24Edge Full support YesFirefox Full support 29IE Full support 11Opera Full support 15Safari Full support 10WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 26Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 56Opera Android Full support 37Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support Yesnodejs ?
PluralRulesChrome Full support 63Edge Full support YesFirefox Full support 58IE No support NoOpera Full support 50Safari No support NoWebView Android Full support 63Chrome Android Full support 63Edge Mobile No support NoFirefox Android Full support 58Opera Android Full support 50Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: fscholz, JH108, alefesouza, Robg1, mantou, jameshkramer, arai, binoculars, mkato, Mingun, Loiro, Norbert, dstorey, Sheppy
ბოლო განახლების ავტორი: fscholz,