ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Message

TypeError: Invalid operand to 'in' (Edge)
TypeError: right-hand side of 'in' should be an object, got 'x' (Firefox)
TypeError: cannot use 'in' operator to search for 'x' in 'y' (Firefox, Chrome)

Error type

TypeError

What went wrong?

The in operator can only be used to check if a property is in an object. You can't search in strings, or in numbers, or other primitive types.

Examples

Searching in strings

Unlike in other programming languages (e.g. Python), you can't search in strings using the in operator.

"Hello" in "Hello World"; 
// TypeError: cannot use 'in' operator to search for 'Hello' in 'Hello World'

Instead you will need to use String.prototype.indexOf(), for example.

"Hello World".indexOf("Hello") !== -1; 
// true

The operand can't be null or undefined

Make sure the object you are inspecting isn't actually null or undefined.

var foo = null;
"bar" in foo;
// TypeError: cannot use 'in' operator to search for 'bar' in 'foo' (Chrome)
// TypeError: right-hand side of 'in' should be an object, got null (Firefox)

The in operator always expects an object.

var foo = { baz: "bar" };
"bar" in foo; // false

"PI" in Math; // true
"pi" in Math; // false

Searching in arrays

Be careful when using the in operator to search in Array objects. The in operator checks the index number, not the value at that index.

var trees = ['redwood', 'bay', 'cedar', 'oak', 'maple'];
3 in trees; // true
"oak" in trees; // false

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, fscholz, ialexryan
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,