ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Message

SyntaxError: missing variable name (Firefox)
SyntaxError: Unexpected token = (Chrome)

Error type

SyntaxError

What went wrong?

A variable is missing a name. This is likely due to a syntax error in your code. Probably a comma is wrong somewhere or you struggled with coming up with a name. Totally understandable! Naming things is so hard.

Examples

Missing a variable name

var = "foo";

It's tough coming up with good variable names. We all have been there.

var ohGodWhy = "foo";

Reserved keywords can't be variable names

There are a few variable names that are reserved keywords. You can't use these. Sorry :(

var debugger = "whoop";
// SyntaxError: missing variable name

Declaring multiple variables

Pay special attention to commas when declaring multiple variables. Is there an excess comma? Did you accidentally add commas instead of semicolons?

var x, y = "foo",
var x, = "foo"

var first = document.getElementById('one'),
var second = document.getElementById('two'),

// SyntaxError: missing variable name

The fixed version:

var x, y = "foo";
var x = "foo";

var first = document.getElementById('one');
var second = document.getElementById('two');

Arrays

Array literals in JavaScript need square brackets around the values. This won't work:

var arr = 1,2,3,4,5;
// SyntaxError: missing variable name

This would be correct:

var arr = [1,2,3,4,5];

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: Gabe-Mitnick, fscholz
ბოლო განახლების ავტორი: Gabe-Mitnick,