ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Message

TypeError: argument is not an Object and is not null (Edge)
TypeError: Object.create requires at least 1 argument, but only 0 were passed
TypeError: Object.setPrototypeOf requires at least 2 arguments, but only 0 were passed
TypeError: Object.defineProperties requires at least 1 argument, but only 0 were passed

Error type

TypeError.

What went wrong?

There is an error with how a function is called. More arguments need to be provided.

Examples

The Object.create() method requires at least one argument and the Object.setPrototypeOf() method requires at least two arguments:

var obj = Object.create();
// TypeError: Object.create requires at least 1 argument, but only 0 were passed

var obj = Object.setPrototypeOf({});
// TypeError: Object.setPrototypeOf requires at least 2 arguments, but only 1 were passed

You can fix this by setting null as the prototype, for example:

var obj = Object.create(null);

var obj = Object.setPrototypeOf({}, null);

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: Bzbarsky, PatrickKettner, fscholz
ბოლო განახლების ავტორი: Bzbarsky,