ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Message

URIError: The URI to be encoded contains invalid character (Edge)
URIError: malformed URI sequence (Firefox)
URIError: URI malformed (Chrome)

Error type

URIError

What went wrong?

URI encoding or decoding wasn't successful. An argument given to either the decodeURI, encodeURI, encodeURIComponent,  or decodeURIComponent function was not valid, so that the function was unable encode or decode properly.

Examples

Encoding

Encoding replaces each instance of certain characters by one, two, three, or four escape sequences representing the UTF-8 encoding of the character. An URIError will be thrown if there is an attempt to encode a surrogate which is not part of a high-low pair, for example:

encodeURI('\uD800');
// "URIError: malformed URI sequence"

encodeURI('\uDFFF');
// "URIError: malformed URI sequence"

A high-low pair is ok. For example:

encodeURI('\uD800\uDFFF');
// "%F0%90%8F%BF"

Decoding

Decoding replaces each escape sequence in the encoded URI component with the character that it represents. If there isn't such a character, an error will be thrown:

decodeURIComponent('%E0%A4%A');
// "URIError: malformed URI sequence"

With proper input, this should usually look like something like this:

decodeURIComponent('JavaScript_%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B');
// "JavaScript_шеллы"

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: PatrickKettner, thornedlove, fscholz
ბოლო განახლების ავტორი: PatrickKettner,