ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Message

SyntaxError: Invalid character (Edge)
SyntaxError: illegal character (Firefox)
SyntaxError: Invalid or unexpected token (Chrome)

Error type

SyntaxError

What went wrong?

There is an invalid or unexpected token that doesn't belong at this position in the code. Use an editor that supports syntax highlighting and carefully check your code against mismatches like a minus sign ( - ) versus a dash () or simple quotes ( " ) vs non-standard quotation marks ().

Examples

Mismatched characters

Some characters look similar, but will cause the parser to fail interpreting your code. Famous examples of this are quotes, the minus or semicolon (greek questionmark (U+37e) looks same).

“This looks like a string”; // SyntaxError: illegal character 
               // “ and ” are not " but look like this

42 – 13;           // SyntaxError: illegal character
               // – is not - but looks like this

var foo = 'bar';       // SyntaxError: illegal character
               // <37e> is not ; but looks like this

This should work:

"This is actually a string";
42 - 13;
var foo = 'bar';

Some editors and IDEs will notify you or at least use a slightly different highlighting for it, but not all. When something like this happens to your code and you're not able to find the source of the problem, it's often best to just delete the problematic line and retype it.

Forgotten characters

It's easy to forget a character here or there.

var colors = ['#000', #333', '#666'];
// SyntaxError: illegal character

Add the missing quote for '#333'.

var colors = ['#000', '#333', '#666'];

Hidden characters

When copy pasting code from external sources, there might be invalid characters. Watch out!

var foo = 'bar';​
// SyntaxError: illegal character

When inspecting this code in an editor like Vim, you can see that there is actually a zero-width space (ZWSP) (U+200B) character.

var foo = 'bar';​<200b>

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: PatrickKettner, schlagi123, m93a, fscholz
ბოლო განახლების ავტორი: PatrickKettner,