ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Message

Warning: SyntaxError: test for equality (==) mistyped as assignment (=)?

Error type

(Firefox only) SyntaxError warning which is reported only if javascript.options.strict preference is set to true.

What went wrong?

There was an assignment (=) when you would normally expect a test for equality (==). To help debugging, JavaScript (with strict warnings enabled) warns about this pattern.

Examples

Assignment within conditional expressions

It is advisable to not use simple assignments in a conditional expression (such as if...else), because the assignment can be confused with equality when glancing over the code. For example, do not use the following code:

if (x = y) {
  // do the right thing
}

If you need to use an assignment in a conditional expression, a common practice is to put additional parentheses around the assignment. For example:

if ((x = y)) {
  // do the right thing
}

Otherwise, you probably meant to use a comparison operator (e.g. == or ===):

if (x == y) {
  // do the right thing
}

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: arai, fscholz
ბოლო განახლების ავტორი: arai,