ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Message

Warning: SyntaxError: Using //@ to indicate sourceURL pragmas is deprecated. Use //# instead

Warning: SyntaxError: Using //@ to indicate sourceMappingURL pragmas is deprecated. Use //# instead

Error type

A warning that a SyntaxError occurred. JavaScript execution won't be halted.

What went wrong?

There is a deprecated source map syntax in a JavaScript source.

JavaScript sources are often combined and minified to make delivering them from the server more efficient. With source maps, the debugger can map the code being executed to the original source files.

The source map specification changed the syntax due to a conflict with IE whenever it was found in the page after //@cc_on was interpreted to turn on conditional compilation in the IE JScript engine. The conditional compilation comment in IE is a little known feature, but it broke source maps with jQuery and other libraries.

Examples

Deprecated syntax

Syntax with the "@" sign is deprecated.

//@ sourceMappingURL=http://example.com/path/to/your/sourcemap.map

Standard syntax

Use the "#" sign instead.

//# sourceMappingURL=http://example.com/path/to/your/sourcemap.map

Or, alternatively, you can set a SourceMap header to your JavaScript file to avoid having a comment at all:

SourceMap: /path/to/file.js.map

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, fscholz
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,