ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Message

TypeError: Cannot create property for a non-extensible object (Edge)
TypeError: can't define property "x": "obj" is not extensible (Firefox)
TypeError: Cannot define property: "x", object is not extensible. (Chrome)

Error type

TypeError

What went wrong?

Usually, an object is extensible and new properties can be added to it. However, in this case Object.preventExtensions() marked an object as no longer extensible, so that it will never have properties beyond the ones it had at the time it was marked as non-extensible.

Examples

In strict mode, attempting to add new properties to a non-extensible object throws a TypeError. In sloppy mode, the addition of the "x" property is silently ignored.

'use strict';

var obj = {};
Object.preventExtensions(obj);

obj.x = 'foo';
// TypeError: can't define property "x": "obj" is not extensible

In both, strict mode and sloppy mode, a call to Object.defineProperty() throws when adding a new property to a non-extensible object.

var obj = { }; 
Object.preventExtensions(obj); 

Object.defineProperty(obj, 
  'x', { value: "foo" }
);
// TypeError: can't define property "x": "obj" is not extensible

To fix this error, you will either need to remove the call to Object.preventExtensions() entirely, or move it to a position so that the property is added earlier and only later the object is marked as non-extensible. Of course you can also remove the property that was attempted to be added, if you don't need it.

'use strict'; 

var obj = {}; 
obj.x = 'foo'; // add property first and only then prevent extensions

Object.preventExtensions(obj);

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, fscholz
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,