ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Message

ReferenceError: Use before delaration (Edge)
ReferenceError: can't access lexical declaration `X' before initialization (Firefox)
ReferenceError: 'x' is not defined (Chrome)

Error type

ReferenceError

What went wrong?

A lexical variable was accessed before it was initialized. This happens within any block statement, when let or const declarations are accessed before they are defined.

Examples

Invalid cases

In this case, the variable "foo" is redeclared in the block statement using let.

function test() {
 let foo = 33;
 if (true) {
  let foo = (foo + 55); 
  // ReferenceError: can't access lexical 
  // declaration `foo' before initialization
 }
}
test();

Valid cases

To change "foo" inside the if statement, you need to remove the let that causes the redeclaration.

function test(){
  let foo = 33;
  if (true) {
   foo = (foo + 55);
  }
}
test();

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, PatrickKettner, fscholz, johnjago, jonathanKingston
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,