ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The extends keyword is used in class declarations or class expressions to create a class which is a child of another class.

Syntax

class ChildClass extends ParentClass { ... }

Description

The extends keyword can be used to subclass custom classes as well as built-in objects.

The .prototype of the extension must be an Object or null.

Examples

Using extends

The first example creates a class called Square from a class called Polygon. This example is extracted from this live demo (source).

class Square extends Polygon {
 constructor(length) {
  // Here, it calls the parent class' constructor with lengths
  // provided for the Polygon's width and height
  super(length, length);
  // Note: In derived classes, super() must be called before you
  // can use 'this'. Leaving this out will cause a reference error.
  this.name = 'Square';
 }

 get area() {
  return this.height * this.width;
 }
}

Using extends with built-in objects

This example extends the built-in Date object. This example is extracted from this live demo (source).

class myDate extends Date {
 constructor() {
  super();
 }

 getFormattedDate() {
  var months = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'];
  return this.getDate() + '-' + months[this.getMonth()] + '-' + this.getFullYear();
 }
}

Extending null

Extending from null works like with a normal class, except that the prototype object does not inherit from Object.prototype.

class nullExtends extends null {
 constructor() {}
}

Object.getPrototypeOf(nullExtends); // Function.prototype
Object.getPrototypeOf(nullExtends.prototype) // null

new nullExtends(); //ReferenceError: this is not defined

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'extends' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'extends' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support4911345 No369
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support ? Yes1345 ?9 Yes

1. From Chrome 42 to 48 strict mode is required. Non-strict mode support can be enabled using the flag "Enable Experimental JavaScript".

2. From version 4.0.0: this feature is behind the --use_strict runtime flag.

3. From version 5.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: wbamberg, fscholz, iamrameet, rwaldron, BuonOmo, rousan, jameshkramer, anywhichway, nmve, kdex, bathejasumeet, stevenkaspar, devinivy, jpmedley, claudepache, paul.irish
ბოლო განახლების ავტორი: wbamberg,