ეს თარგმანი არასრულია. გთხოვთ, დაგვეხმაროთ სტატიის გადმოთარგმნაში ინგლისურიდან.

"HyperText Markup Language" არის ენა რომელიც გამოიყენება ვებ გვერდის შიგთავსის და სტრუქტურის შექმნისათვის.

HTML ამატებს  "მონიშვნებს" სტანდარტულ ინგლისურ ტექსტს. "ჰიპერ ტექსტი" გულისხმობს ბმულებს, რომლებიც აკავშირებს ვებ გვერდებს ერთმანეთთან, რათა შეიქმნას World Wide Web. ვებ-გვერდების შექმნით და მათი ინერნეტში განთავსებით, თქვენ ხდებით World Wide Web-ის აქტიური მონაწილე.HTML მხარს უჭერს ვიზუალურ გამოსახულებებს, ასევე სხვა მედია საშუალებებსაც. HTML არის ენა, რომელიც ვებ-გვერდზე აღწერ სტრუქტურულ და სემანტიკურ შიგთავსს. ვებ-გვერდის კონტენტი აღიწერება  HTML ელემენტების საშუალებით, რომლებსაც "ტეგებს" ეძახიან, მაგალითისთვის <img>, <title>, <p>, <div>, <picture>, და ა.შ.  ეს ელემენტები ქმნიან ბლოკებს, ვებ-გვერდების სტრუქტურას!

აქ მოცემული სტატიები უზრუნველყოფს ცნობიერების ამაღლებას ვებ-განვითარებაში.

  • HTML წყაროები

    ჩვენს  ვრცელ მასალებში, თქვენ იპოვით დეტალურ ინფორმაციას თითოეული ელემენტის და ატრიბუტის, შესახებ რომელიც ქმნის HTML-ს.

  • HTML გზამკვლევი

    HTML გამოყენების შესახებ სტატიებისთვის,  ასევე გაკვეთილებისა და სრული მაგალითებისთვის, იხილეთ ჩვენი HTML დეველოპერის გზამკვლევი.

  • HTML შესავალი

    თუ თქვენ ახალბედა ხართ ვებ-განვითარების საკითხში, აუცილებად გაეცანით შესავალს, თუ რა არის HTML  და როგორ გამოიყენება ის.

წყაროები

იხილე ყველა...

გზამკვლევი და გაკვეთილები

HTML დეველოპერის გზამკვლევი
MDN სტატიები სპეციპიკური ტექნიკის დემონსტრირებას ახდენს, ასევე თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა გაკვეთილები და დამხმარე მასალები რომლებიც თქვენთვის უფრო მოსახერხებელია ვებ-გვერდების შესაქმნელად

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: levanijincharadze, Levani_Jincharadze, Silovan, kiknag, stephaniehobson, SergoKarakozov
ბოლო განახლების ავტორი: levanijincharadze,