ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The <integer> CSS data type is a special type of <number> that represents a whole number, whether positive or negative. Integers can be used in numerous CSS properties, such as column-count, counter-increment, grid-column, grid-row, and z-index.

Syntax

The <integer> data type consists of one or several decimal digits, 0 through 9 inclusive, optionally preceded by a single + or - sign. There is no unit associated with integers.

Note: There is no official range of valid <integer> values. Opera 12.1 supports values up to 215-1, IE up to 220-1, and other browsers even higher. During the CSS3 Values cycle there was a lot of discussion about setting a minimum range to support: the latest decision, in April 2012 during the LC phase, was [-227-1; 227-1], but other values like 224-1 and 230-1 were also proposed. However, the latest spec doesn't specify a range anymore.

Interpolation

When animated, values of the <integer> data type are interpolated using discrete, whole steps. The calculation is done as if they were real, floating-point numbers; the discrete value is obtained using the floor function. The speed of the interpolation is determined by the timing function associated with the animation.

Examples

Valid integers

12     Positive integer (without a leading + sign)
+123    Positive integer (with a leading + sign)
-456    Negative integer
0      Zero
+0     Zero, with a leading +
-0     Zero, with a leading -

Invalid integers

12.0    This is a <number>, not an <integer>, though it represents an integer.
12.     Decimal points are not allowed.
+---12   Only one leading +/- is allowed.
ten     Letters are not allowed.
_5     Special characters are not allowed.
\35     Escaped Unicode characters are not allowed, even if they are an integer (here: 5).
\4E94    Non-arabic numerals are not allowed, even when escaped (here: the Japanese 5, 五).
3e4     Scientific notation is not allowed.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Values and Units Module Level 4
The definition of '<integer>' in that specification.
Editor's Draft No significant change.
CSS Values and Units Module Level 3
The definition of '<integer>' in that specification.
Candidate Recommendation No significant change.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of '<integer>' in that specification.
Recommendation Explicit definition.
CSS Level 1
The definition of '<integer>' in that specification.
Recommendation Implicit definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic supportChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: rachelandrew, fscholz, mfluehr, yisibl, moali1., teoli, HTMLValidator, markg, kscarfone, Sheppy, sosleepy, ethertank, FredB, Marsf, Jürgen Jeka, BijuGC, Mgjbot
ბოლო განახლების ავტორი: rachelandrew,