ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The animation-play-state CSS property sets whether an animation is running or paused.

Resuming a paused animation will start the animation from where it left off at the time it was paused, rather than starting over from the beginning of the animation sequence.

Syntax

/* Single animation */
animation-play-state: running;
animation-play-state: paused;

/* Multiple animations */
animation-play-state: paused, running, running;

/* Global values */
animation-play-state: inherit;
animation-play-state: initial;
animation-play-state: unset;

Values

running
The animation is currently playing.
paused
The animation is currently paused.

Note: When you specify multiple comma-separated values on an animation-* property, they will be assigned to the animations specified in the animation-name property in different ways depending on how many there are. For more information, see Setting multiple animation property values.

Formal syntax

<single-animation-play-state>#

where
<single-animation-play-state> = running | paused

Initial valuerunning
Applies toall elements, ::before and ::after pseudo-elements
Inheritedno
Mediavisual
Computed valueas specified
Animation typediscrete
Canonical orderthe unique non-ambiguous order defined by the formal grammar

Examples

See CSS animations for examples.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Animations
The definition of 'animation-play-state' in that specification.
Working Draft Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic supportChrome Full support 43
Full support 43
Full support Yes
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Edge Full support 12
Full support 12
Full support 12
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Firefox Full support 16
Full support 16
Full support 49
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Full support 44
Prefixed Disabled
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Disabled From version 44: this feature is behind the layout.css.prefixes.webkit preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Full support 5
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -moz-
IE Full support 10Opera Full support 30
Full support 30
Full support 15
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
No support 12.1 — 15
No support 12 — 15
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -o-
Safari Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
WebView Android Full support 43
Full support 43
Full support Yes
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Chrome Android Full support 43
Full support 43
Full support Yes
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Edge Mobile Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Firefox Android Full support 16
Full support 16
Full support 49
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Full support 44
Prefixed Disabled
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Disabled From version 44: this feature is behind the layout.css.prefixes.webkit preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Full support 5
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -moz-
Opera Android Full support 30
Full support 30
Full support 15
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
No support 12.1 — 14
No support 12 — 14
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -o-
Safari iOS Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-
Samsung Internet Android Full support 4.0
Full support 4.0
Full support Yes
Prefixed
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -webkit-

Legend

Full support  
Full support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Requires a vendor prefix or different name for use.
Requires a vendor prefix or different name for use.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mfuji09, ddbeck, connorshea, fscholz, wxdude225, Konrud, mfluehr, wbamberg, elysdir1, captainbarbosa, chrisdavidmills, erikadoyle, Sebastianz, y0ssar1an, teoli, jpmedley, SphinxKnight, jsx, kscarfone, Sheppy, ethertank, CutenessOverload, enderandpeter, FredB, yyss, myakura, Marcoos
ბოლო განახლების ავტორი: mfuji09,