მიმდინარეობს თარგმნა.

თანმიმდევრული სტილების ცხრილი (Cascading Style Sheets), ცნობილი აბრევიატურით CSS, წარმოადგენს სტილების ცხრილის ენას, რომელიც გამოიიყენება HTML ან XML ენით დაწერილი დოკუმენტების აღსაწერად და წარმოსადგენად (მათ შორის, სხვადასხვა XML ენების, როგორიცაა SVG ან XHTML). CSS აღწერს, თუ როგორ უნდა გამოისახოს სტრუქტურული ელემენტები ეკრანზე, ქაღალდზე, ხმოვანი ან სხვა სახით.

CSS წარმოადგენს ღია ინტერნეტის ერთ-ერთ ძირითად ენას და მისი მახასიათებლები განისაზღვრება W3C წესდებით. შემუშავების დონის მიხედვით, CSS1 მოძველებულია და აღარ გამოიყენება, CSS2.1 სასურველია გამოსაყენებლად, ხოლო CSS3, დაყოფილი მცირე მოდულების სახით, თანდათან ვითარდება საყოველთაო გამოყენებისთვის.

 • CSS შესავალი

  თუ ახალი ხართ ვებშემუშავებაში, აუცილებლად გაეცანით CSS საფუძვლებს რომ უკეთ გაიგოთ რა არის CSS და როგორ გამოიყენება.

 • CSS გაკვეთილები

  ჩვენი სასწავლო განყოფილება შეიცავს მდიდარ სასწავლო მასალას, როგორც დამწყებთათვის, ასევე გამოცდილთათვის, სადაც სრულადაა აღწერილი და განხილული ენის საფუძვლები.

 • CSS3 ცნობარი

  ეს ამომწურავი ცნობარი განკუთვნილია ვებშემმუშავებლებისთვის და მასში სრულადაა წარმოდგენილი CSS-ის თვისებები და ცნებები.

გაკვეთილები

ჩვენს სასწავლო განყოფილებაში წარმოდგენილია მრავალი მოდული, რომელიც შეგასწავლით CSS-ს ნულიდან — ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე.

CSS შესავალი
ამ მოდულში განხილულია CSS-ის მუშაობის საფუძვლები, მათ შორის მიმართვები, თვისებები, კოდის წერის წესები, CSS-ის ასახვა HTML-ში, სიგრძის, ფერისა და სხვა მახასიათებლების განსაზღვრა, თანმიმდევრულობა და მემკვიდრეობითობა, ყუთის მოდელი და CSS კოდის გამართვა.
CSS developer guide
Articles to help you learn CSS techniques to make your content shine.

 

Common CSS questions
Answers to common questions about CSS.
CSS key concepts
Describes the syntax and forms of the language and introduces fundamentals like specificity and inheritance, the box model and margin collapsing, stacking and block-formatting contexts, or the initial, computed, used and actual values. Entities like CSS shorthand properties are also defined.

Tools for CSS development

 • CSS Text-decoration Level 3 reached the Candidate Recommandation status, defining that the text-decoration-* and text-emphasis-* properties. The long known text-shadow is also defined in it. (August 1st, 2013)
 • Gecko now supports background-origin: local. It will be available from Firefox 25 (and already is in Nightly). (July 25th, 2013)
 • Pointer Events reached the Candidate Recommandation status, meaning that the CSS property touch-action, currently only implemented in IE10 (with the -ms- prefix), is no more experimental. (May 6th, 2013)
 • Gecko's support of flexible boxes has been adapted to match a recent specification clarification: from Firefox 23 ::before and ::after will be flex items, and as such can be repositioned using order and align-self. (May 3rd, 2013)

Join the Web layout community

Choose your preferred method for joining the discussion:

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: Georgianizator, Gio_rgi, melomuxa
ბოლო განახლების ავტორი: Georgianizator,