ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The VTTRegion interface—part of the API for handling WebVTT (text tracks on media presentations)—describes a portion of the video to render a VTTCue onto.

Constructor

VTTRegion()
Returns a newly created VTTRegion object.

Properties

VTTRegion.id
A DOMString that identifies the region.
VTTRegion.width
A double representing the width of the region, as a percentage of the video.
VTTRegion.lines
A double representing the height of the region, in number of lines.
VTTRegion.regionAnchorX
A double representing the region anchor X offset, as a percentage of the region.
VTTRegion.regionAnchorY
A double representing the region anchor Y offset, as a percentage of the region.
VTTRegion.viewportAnchorX
A double representing the viewport anchor X offset, as a percentage of the video.
VTTRegion.viewportAnchorY
A double representing the viewport anchor Y offset, as a percentage of the video.
VTTRegion.scroll
An enum representing how adding new cues will move existing cues.

Examples

var region = new VTTRegion();
region.width = 50;  // Use 50% of the video width
region.lines = 4;  // Use 4 lines of height.
region.viewportAnchorX = 25;  // Have the region start at 25% from the left.
var cue = new VTTCue(2, 3, 'Cool text to be displayed');
cue.region = region;  // This cue will be drawn only within this region.

Specifications

Specification Status Comment
WebVTT: The Web Video Text Tracks Format Candidate Recommendation  

Browser compatibility

No compatibility data found. Please contribute data for "api.VTTRegion" (depth: 1) to the MDN compatibility data repository.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, ModMaker
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,