გადასვლა:

ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

USVString corresponds to the set of all possible sequences of unicode scalar values. USVString maps to a String when returned in JavaScript; it's generally only used for APIs that perform text processing and need a string of unicode scalar values to operate on. USVString is equivalent to DOMString except for not allowing unpaired surrogate codepoints. Unpaired surrogate codepoints present in USVString are converted by the browser to Unicode 'replacement character' U+FFFD, (�).

Specifications

Specification Status Comment
Web IDL
The definition of 'USVString' in that specification.
Candidate Recommendation Initial definition.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: alattalatta, fscholz, mdnwebdocs-bot, ExE-Boss, jsx, kscarfone, chrisdavidmills
ბოლო განახლების ავტორი: alattalatta,