ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The SVGTextPositioningElement interface is implemented by elements that support attributes that position individual text glyphs. It is inherited by SVGTextElement, SVGTSpanElement, SVGTRefElement and SVGAltGlyphElement.

Properties

This interface also inherits properties from its parent, SVGTextContentElement.

SVGTextPositioningElement.x Read only
Returns an SVGAnimatedLengthList reflecting the x attribute of the given element.
SVGTextPositioningElement.y Read only
Returns an SVGAnimatedLengthList reflecting the y attribute of the given element.
SVGTextPositioningElement.dx Read only
Returns an SVGAnimatedLengthList reflecting the dx attribute of the given element.
SVGTextPositioningElement.dy Read only
Returns an SVGAnimatedLengthList reflecting the dy attribute of the given element.
SVGTextPositioningElement.rotate Read only
Returns an SVGAnimatedNumberList reflecting the rotate attribute of the given element.

Methods

This interface doesn't provide any specific methods, but inherits methods from its parent, SVGTextContentElement.

Specifications

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of 'SVGTextPositioningElement' in that specification.
Candidate Recommendation No change
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of 'SVGTextPositioningElement' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
SVGTextPositioningElementChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
dxChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
dyChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
rotateChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
xChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
yChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: SaschaNaz, mdnwebdocs-bot, fscholz, Sebastianz, mattwojo, kscarfone, Sheppy, Jeremie
ბოლო განახლების ავტორი: SaschaNaz,