ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The SVGSymbolElement interface corresponds to the <symbol> element.

Properties

This interface doesn't implement any specific properties, but inherits properties from its parent interface, SVGGraphicsElement, and implements properties from SVGFitToViewBox.

Methods

This interface doesn't implement any specific methods, but inherits methods from its parent interface, SVGGraphicsElement, and implements methods from SVGFitToViewBox.

Specifications

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of 'SVGSymbolElement' in that specification.
Candidate Recommendation Changed the inheritance from SVGElement to SVGGraphicsElement and removed the implemented interfaces SVGLangSpace, SVGExternalResourcesRequired, and SVGStylable.
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of 'SVGSymbolElement' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
SVGSymbolElementChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android No support NoChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, fscholz, Sebastianz, mattwojo, Sheppy, kscarfone, Jeremie
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,