ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The SVGFESpotLightElement interface corresponds to the <feSpotLight> element.

Properties

This interface also inherits properties from its parent interface, SVGElement.

SVGFESpotLightElement.x Read only
An SVGAnimatedNumber corresponding to the x attribute of the given element.
SVGFESpotLightElement.y Read only
An SVGAnimatedNumber corresponding to the y attribute of the given element.
SVGFESpotLightElement.z Read only
An SVGAnimatedNumber corresponding to the z attribute of the given element.
SVGFESpotLightElement.pointAtX Read only
An SVGAnimatedNumber corresponding to the pointAtX attribute of the given element.
SVGFESpotLightElement.pointAtY Read only
An SVGAnimatedNumber corresponding to the pointAtY attribute of the given element.
SVGFESpotLightElement.pointAtZ Read only
An SVGAnimatedNumber corresponding to the pointAtZ attribute of the given element.
SVGFESpotLightElement.specularExponent Read only
An SVGAnimatedNumber corresponding to the specularExponent attribute of the given element.
SVGFESpotLightElement.limitingConeAngle Read only
An SVGAnimatedNumber corresponding to the limitingConeAngle attribute of the given element.

Methods

This interface does not provide any specific methods, but implements those of its parent, SVGElement.

Specifications

Specification Status Comment
Filter Effects Module Level 1
The definition of 'SVGFESpotLightElement' in that specification.
Working Draft No change
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of 'SVGFESpotLightElement' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
SVGFESpotLightElementChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ჭდეები: 
ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, fscholz, Sebastianz
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,