ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The RsaOaepParams dictionary of the Web Crypto API represents the object that should be passed as the algorithm parameter into SubtleCrypto.encrypt(), SubtleCrypto.decrypt()SubtleCrypto.wrapKey(), or SubtleCrypto.unwrapKey(), when using the RSA_OAEP algorithm.

Properties

name
A DOMString. This should be set to RSA_OAEP.
label Optional

A BufferSource — an array of bytes that does not itself need to be encrypted but which should be bound to the ciphertext. A digest of the label is part of the input to the encryption operation.

Unless your application calls for a label, you can just omit this argument and it will not affect the security of the encryption operation.

Examples

See the examples for SubtleCrypto.encrypt() and SubtleCrypto.decrypt().

Specifications

Specification Status Comment
Web Cryptography API
The definition of 'SubtleCrypto.RsaOaepParams' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibility

Browsers that support the "RSA-OAEP" algorithm for the SubtleCrypto.encrypt(), SubtleCrypto.decrypt()SubtleCrypto.wrapKey(), or SubtleCrypto.unwrapKey() methods will support this type.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, wbamberg, chrisdavidmills
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,