ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The RsaHashedImportParams dictionary of the Web Crypto API represents the object that should be passed as the algorithm parameter into SubtleCrypto.importKey() or SubtleCrypto.unwrapKey(), when importing any RSA-based key pair: that is, when the algorithm is identified as any of RSASSA-PKCS1-v1_5, RSA-PSS, or RSA-OAEP.

Properties

name
A DOMString. This should be set to RSASSA-PKCS1-v1_5, RSA-PSS, or RSA-OAEP, depending on the algorithm you want to use.
hash

A DOMString representing the name of the digest function to use. This can be one of SHA-256, SHA-384, or SHA-512.

Warning: Although you can technically pass SHA-1 here, this is strongly discouraged as it is considered vulnerable.

Examples

See the examples for SubtleCrypto.importKey().

Specifications

Specification Status Comment
Web Cryptography API
The definition of 'SubtleCrypto.RsaHashedImportParams' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibility

Browsers that support any RSA-based algorithm for the SubtleCrypto.importKey() or SubtleCrypto.unwrapKey() methods will support this type.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, wbamberg, chrisdavidmills
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,