ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The RTCStats dictionary is the basic statistics object used by WebRTC's statistics monitoring model, providing the properties required of all statistics data objects. Specific classes of statistic are defined as dictionaries based on RTCStats. For example, statistics about a received RTP stream are represented by RTCReceivedRtpStreamStats.

Properties

id
A DOMString which uniquely identifies the object which was inspected to produce this object based on RTCStats.
timestamp
A DOMHighResTimeStamp object indicating the time at which the sample was taken for this statistics object.
type
A DOMString indicating the type of statistics the object contains, taken from the enum type RTCStatsType.

The statistics type hierarchy

The various dictionaries that are used to define the contents of the objects that contain each of the various types of statistics for WebRTC are structured in such a way that they build upon the core RTCStats dictionary, each layer adding more relevant information.

  • RTCStats is the foundation of all WebRTC statistics objects
    • RTCRtpStreamStats adds to RTCStats information that applies to all RTP endpoints (that is, both local and remote endpoints, and regardless of whether the endpoint is a sender or a receiver)

Specifications

Specification Status Comment
WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers
The definition of 'RTCStats' in that specification.
Candidate Recommendation Initial specification.

Browser compatibility

No compatibility data found. Please contribute data for "api.RTCStats" (depth: 1) to the MDN compatibility data repository.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: Sheppy, mdnwebdocs-bot
ბოლო განახლების ავტორი: Sheppy,