ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The WebRTC API's RTCOfferAnswerOptions dictionary is used to specify options that configure and control the process of creating WebRTC offers or answers. It's used as the base type for the options parameter when calling createOffer() or createAnswer() on an RTCPeerConnection.

Each of createOffer() and createAnswer() use RTCOfferAnswerOptions as the base type for their options parameter's dictionary. createOffer() uses RTCOfferOptions and createAnswer() uses RTCAnswerOptions.

Properties

voiceActivityDetection Optional
For configurations of systems and codecs that are able to detect when the user is speaking and toggle muting on and off automatically, this option enables and disables that behavior. The default value is true, enabling this functionality

Specifications

Specification Status Comment
WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers
The definition of 'RTCOfferAnswerOptions' in that specification.
Candidate Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
RTCOfferAnswerOptionsChrome Full support 50Edge ? Firefox Full support 42IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Edge Mobile ? Firefox Android Full support 42Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
voiceActivityDetectionChrome Full support 50Edge ? Firefox No support NoIE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Edge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, sideshowbarker, chrisdavidmills, Sheppy
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,