ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The RTCAnswerOptions dictionary is used to provide optional settings when creating an SDP answer using RTCPeerConnection.createOffer() after receiving an offer from a remote peer. The createOffer() method's options parameter is of this type.

Properties

This dictionary inherits properties from the RTCOfferAnswerOptions dictionary, on which it's based.

Note: At this time, RTCAnswerOptions does not have any additional properties defined beyond those included in RTCOfferAnswerOptions. However, this is likely to change in the future, so the type has been defined in preparation for that eventuality.

Specifications

Specification Status Comment
WebRTC 1.0: Real-time Communication Between Browsers
The definition of 'RTCAnswerOptions' in that specification.
Candidate Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
RTCAnswerOptionsChrome Full support 50Edge ? Firefox Full support 42IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android Full support 50Chrome Android Full support 50Edge Mobile ? Firefox Android Full support 42Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, sideshowbarker, Sheppy
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,