ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The Push API gives web applications the ability to receive messages pushed to them from a server, whether or not the web app is in the foreground, or even currently loaded, on a user agent. This lets developers deliver asynchronous notifications and updates to users that opt in, resulting in better engagement with timely new content.

Push concepts and usage

When implementing PushManager subscriptions, it is vitally important that you protect against CSRF/XSRF issues in your app. See the following articles for more information:

For an app to receive push messages, it has to have an active service worker. When the service worker is active, it can subscribe to push notifications, using PushManager.subscribe().

The resulting PushSubscription includes all the information that the application needs to send a push message: an endpoint and the encryption key needed for sending data.

The service worker will be started as necessary to handle incoming push messages, which are delivered to the ServiceWorkerGlobalScope.onpush event handler. This allows apps to react to push messages being received, for example, by displaying a notification (using ServiceWorkerRegistration.showNotification().)

Each subscription is unique to a service worker.  The endpoint for the subscription is a unique capability URL: knowledge of the endpoint is all that is necessary to send a message to your application. The endpoint URL therefore needs to be kept secret, or other applications might be able to send push messages to your application.

Activating a service worker to deliver a push message can result in increased resource usage, particularly of the battery. Different browsers have different schemes for handling this, there is currently no standard mechanism. Firefox allows a limited number (quota) of push messages to be sent to an application, although Push messages that generate notifications are exempt from this limit. The limit is refreshed each time the site is visited. In comparison, Chrome applies no limit, but requires that every push message causes a notification to be displayed.

Note: As of Gecko 44, the allowed quota of push messages per application is not incremented when a new notification fires, when another is still visible, for a period of three seconds. This handles cases where a burst of Push messages is received, and not all generate a visible notification.

Note: Chrome versions earlier than 52 require you to set up a project on Google Cloud Messaging to send push messages, and use the associated project number and API key when sending push notifications. It also requires an app manifest, with some special parameters to use this service.

Interfaces

PushEvent
Represents a push action, sent to the global scope of a ServiceWorker. It contains information sent from an application to a PushSubscription.
PushManager
Provides a way to receive notifications from third-party servers, as well as request URLs for push notifications. This interface has replaced the functionality offered by the obsolete PushRegistrationManager interface.
PushMessageData
Provides access to push data sent by a server, and includes methods to manipulate the received data.
PushSubscription
Provides a subcription's URL endpoint, and allows unsubscription from a push service.

Service worker additions

The following additions to the Service Worker API have been specified in the Push API spec to provide an entry point for using Push messages. They also monitor and respond to push and subscription change events.

ServiceWorkerRegistration.pushManager Read only
Returns a reference to the PushManager interface for managing push subscriptions including subscribing, getting an active subscription, and accessing push permission status. This is the entry point into using Push messaging.
ServiceWorkerGlobalScope.onpush
An event handler fired whenever a push event occurs; that is, whenever a server push message is received.
ServiceWorkerGlobalScope.onpushsubscriptionchange
An event handler fired whenever a pushsubscriptionchange event occurs; for example, when a push subscription has been invalidated, or is about to be invalidated (e.g. when a push service sets an expiration time.)

Examples

Mozilla's ServiceWorker Cookbook contains many useful Push examples.

Specifications

Specification Status Comment
Push API Working Draft Initial definition

Browser compatibility

PushEvent

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
PushEvent
Experimental
Chrome Full support 42Edge Full support 16
Disabled
Full support 16
Disabled
Disabled From version 16: this feature is behind the Enable service workers preference.
Full support 17
Firefox Full support 44
Notes
Full support 44
Notes
Notes Service workers (and Push) have been disabled in the Firefox 45 and 52 Extended Support Releases (ESR.)
Notes Enabled only in Nightly, Developer Edition, and Beta channels.
IE No support NoOpera Full support 37Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support 42Edge Mobile No support NoFirefox Android Full support 44
Full support 44
Full support 48
Notes
Notes Push enabled by default.
Opera Android Full support 37Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 4.0
PushEvent() constructor
Experimental
Chrome Full support 42Edge Full support 16
Disabled
Full support 16
Disabled
Disabled From version 16: this feature is behind the Enable service workers preference.
Full support 17
Firefox Full support 44
Notes
Full support 44
Notes
Notes Service workers (and Push) have been disabled in the Firefox 45 and 52 Extended Support Releases (ESR.)
Notes Enabled only in Nightly, Developer Edition, and Beta channels.
IE No support NoOpera Full support 37Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support 42Edge Mobile No support NoFirefox Android Full support 44
Full support 44
Full support 48
Notes
Notes Push enabled by default.
Opera Android Full support 37Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 4.0
data
Experimental
Chrome Full support 57Edge Full support 16
Disabled
Full support 16
Disabled
Disabled From version 16: this feature is behind the Enable service workers preference.
Full support 17
Firefox Full support 44
Notes
Full support 44
Notes
Notes Service workers (and Push) have been disabled in the Firefox 45 and 52 Extended Support Releases (ESR.)
Notes Enabled only in Nightly, Developer Edition, and Beta channels.
IE No support NoOpera Full support 44Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support 57Edge Mobile No support NoFirefox Android Full support 44
Full support 44
Full support 48
Notes
Notes Push enabled by default.
Opera Android Full support 43Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 4.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

PushMessageData

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
PushMessageData
Experimental
Chrome Full support 50Edge ? Firefox Full support 44
Notes
Full support 44
Notes
Notes Service workers (and Push) have been disabled in the Firefox 45 & 52 Extended Support Releases (ESR).
IE No support NoOpera Full support 37Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support 50Edge Mobile ? Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 37Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 5.0
arrayBuffer
Experimental
Chrome Full support 50Edge ? Firefox Full support 44
Notes
Full support 44
Notes
Notes Service workers (and Push) have been disabled in the Firefox 45 & 52 Extended Support Releases (ESR).
IE No support NoOpera Full support 37Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support 50Edge Mobile ? Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 37Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 5.0
blob
Experimental
Chrome Full support 50Edge ? Firefox Full support 44
Notes
Full support 44
Notes
Notes Service workers (and Push) have been disabled in the Firefox 45 & 52 Extended Support Releases (ESR).
IE No support NoOpera Full support 37Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support 50Edge Mobile ? Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 37Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 5.0
json
Experimental
Chrome Full support 50Edge ? Firefox Full support 44
Notes
Full support 44
Notes
Notes Service workers (and Push) have been disabled in the Firefox 45 & 52 Extended Support Releases (ESR).
IE No support NoOpera Full support 37Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support 50Edge Mobile ? Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 37Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 5.0
text
Experimental
Chrome Full support 50Edge ? Firefox Full support 44
Notes
Full support 44
Notes
Notes Service workers (and Push) have been disabled in the Firefox 45 & 52 Extended Support Releases (ESR).
IE No support NoOpera Full support 37Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android Full support 50Edge Mobile ? Firefox Android Full support 48Opera Android Full support 37Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 5.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
See implementation notes.
See implementation notes.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: wbamberg, Sheppy, mdnwebdocs-bot, fscholz, uncledara, mfuji09, irenesmith, babylinda1973, nhoizey, bcinarli, dbs, DailyAlice, david_ross, chrisdavidmills, jpmedley, angelotex, cta, overholt, Sebastianz, mnoorenberghe, cvrebert, teoli, CodeCoutureXX, nguku
ბოლო განახლების ავტორი: wbamberg,