ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Secure context
This feature is available only in secure contexts (HTTPS), in some or all supporting browsers.

The PositionOptions interface describes an object containing option properties to pass as a parameter of Geolocation.getCurrentPosition() and Geolocation.watchPosition().

Properties

The PositionOptions interface doesn't inherit any properties.

PositionOptions.enableHighAccuracy Secure context
Is a Boolean that indicates the application would like to receive the best possible results. If true and if the device is able to provide a more accurate position, it will do so. Note that this can result in slower response times or increased power consumption (with a GPS chip on a mobile device for example). On the other hand, if false, the device can take the liberty to save resources by responding more quickly and/or using less power. Default: false.
PositionOptions.timeout Secure context
Is a positive long value representing the maximum length of time (in milliseconds) the device is allowed to take in order to return a position. The default value is Infinity, meaning that getCurrentPosition() won't return until the position is available.
PositionOptions.maximumAge Secure context
Is a positive long value indicating the maximum age in milliseconds of a possible cached position that is acceptable to return. If set to 0, it means that the device cannot use a cached position and must attempt to retrieve the real current position. If set to Infinity the device must return a cached position regardless of its age. Default: 0.

Methods

The PositionOptions interface neither implements, nor inherits any method.

Specifications

Specification Status Comment
Geolocation API
The definition of 'PositionOptions' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
PositionOptionsChrome Full support 5Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 10.1 — 14
Safari iOS Full support 5Samsung Internet Android ?
Secure context requiredChrome Full support 50Edge ? Firefox Full support 55IE No support NoOpera Full support 37Safari Full support YesWebView Android Full support 51
Notes
Full support 51
Notes
Notes Secure context is only required for applications targeting Android Nougat (7) and higher. See bug 603574.
Chrome Android Full support 50Edge Mobile ? Firefox Android Full support 55Opera Android Full support 37Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
enableHighAccuracyChrome Full support 5Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 10.1 — 14
Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
timeoutChrome Full support 5Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 10.1 — 14
Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
maximumAgeChrome Full support 5Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 10.1 — 14
Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, connorshea, forest51690, chrisdavidmills, leolux, Sebastianz, fscholz, Alhadis, teoli
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,