ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The OscillatorNode interface represents a periodic waveform, such as a sine wave. It is an AudioScheduledSourceNode audio-processing module that causes a specified frequency of a given wave to be created—in effect, a constant tone.

An OscillatorNode is created using the BaseAudioContext.createOscillator() method. It always has exactly one output and no inputs. Its basic property defaults (see AudioNode for definitions) are:

Number of inputs 0
Number of outputs 1
Channel count mode max
Channel count 2 (not used in the default count mode)
Channel interpretation speakers

Constructor

OscillatorNode()
Creates a new instance of an OscillatorNode object, optionally providing an object specifying default values for the node's properties.  If the default values are acceptable, you can simply call the BaseAudioContext.createOscillator() factory method.

Properties

Inherits properties from its parent, AudioScheduledSourceNode, and adds the following properties:

OscillatorNode.frequency
An a-rate AudioParam representing the frequency of oscillation in hertz (though the AudioParam returned is read-only, the value it represents is not). The default value is 440 Hz (a standard middle-A note).
OscillatorNode.detune
An a-rate AudioParam representing detuning of oscillation in cents (though the AudioParam returned is read-only, the value it represents is not). The default value is 0.
OscillatorNode.type
A string which specifies the shape of waveform to play; this can be one of a number of standard values, or custom to use a PeriodicWave to describe a custom waveform. Different waves will produce different tones. Standard values are "sine", "square", "sawtooth", "triangle" and "custom". The default is "sine".

Event handlers

OscillatorNode.onended
Sets the event handler for the ended event, which fires when the tone has stopped playing.

Methods

Inherits methods from its parent, AudioScheduledSourceNode, and adds the following:

OscillatorNode.setPeriodicWave()
Sets a PeriodicWave which describes a periodic waveform to be used instead of one of the standard waveforms; calling this sets the type to custom. This replaces the now-obsolete OscillatorNode.setWaveTable() method.
OscillatorNode.start()
Specifies the exact time to start playing the tone.
OscillatorNode.stop()
Specifies the time to stop playing the tone.

Examples

The following example shows basic usage of an AudioContext to create an oscillator node and to start playing a tone on it. For an applied example, check out our Violent Theremin demo (see app.js for relevant code).

// create web audio api context
var audioCtx = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)();

// create Oscillator node
var oscillator = audioCtx.createOscillator();

oscillator.type = 'square';
oscillator.frequency.setValueAtTime(440, audioCtx.currentTime); // value in hertz
oscillator.connect(audioCtx.destination);
oscillator.start();

Specifications

Specification Status Comment
Web Audio API
The definition of 'OscillatorNode' in that specification.
Working Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
OscillatorNodeChrome Full support 14Edge Full support YesFirefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 14Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
OscillatorNode() constructorChrome Full support 55
Notes
Full support 55
Notes
Notes Before Chrome 59, the default values were not supported.
Edge ? Firefox Full support 53IE No support NoOpera Full support 42Safari ? WebView Android Full support 55
Notes
Full support 55
Notes
Notes Before version 59, the default values were not supported.
Chrome Android Full support 55
Notes
Full support 55
Notes
Notes Before Chrome 59, the default values were not supported.
Firefox Android Full support 53Opera Android Full support 42Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 6.0
detuneChrome Full support 14Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 14Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
frequencyChrome Full support 14Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 14Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onendedChrome Full support 14Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 14Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes
typeChrome Full support 14Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 14Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
setPeriodicWaveChrome Full support 14Edge Full support 12Firefox Full support 25IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 14Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
startChrome Full support 14Edge Full support 12Firefox Full support 25
Notes
Full support 25
Notes
Notes Before Firefox 30, the when parameter was not optional.
IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 26
Notes
Full support 26
Notes
Notes Before Firefox 30, the when parameter was not optional.
Opera Android Full support 14Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes
stopChrome Full support 14Edge Full support 12Firefox Full support 25
Notes
Full support 25
Notes
Notes Before Firefox 30, the when parameter was not optional.
IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 26
Notes
Full support 26
Notes
Notes Before Firefox 30, the when parameter was not optional.
Opera Android Full support 14Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: MysteryPancake, Jedipedia, fscholz, chrisdavidmills, lazarljubenovic, Sheppy, abbycar, jpmedley, alxjnssn, usdivad, Sebastianz, teoli, kscarfone, bradleymeck
ბოლო განახლების ავტორი: MysteryPancake,